EFEKTYWNE PRZECHOWYWANIE ZGODNIE Z ZASADĄ FIFO

Regały do kompletacji zamówień META MULTILINE do przechowywania plastikowych zaślepek i zatyczek.

EFEKTYWNE PRZECHOWYWANIE ZGODNIE Z ZASADĄ FIFO

Nowa konfiguracja magazynu w strefie kompletacji KAPSTO

Duża gęstość składowania przy ograniczonych wymaganiach przestrzennych i szybki dostęp do towarów - takie były cele nowej konfiguracji magazynu w strefie kompletacji KAPSTO firmy Lohner Kunststoffwerk Pöppelmann GmbH & Co. KG. Cel ten został osiągnięty dzięki elastycznym systemom kompletacji zamówień i regałów przepływowych META MULTILINE oraz uporządkowanemu rozmieszczeniu artykułów.
Od prawie 70 lat firma Pöppelmann stała się jednym z wiodących producentów w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych, posiadającym pięć zakładów produkcyjnych i 550 wtryskarek, zakładów termoformowania i wytłaczarek. W ponad 90 krajach jakość "made by Pöppelmann" jest doceniana dzięki ponad 2000 wykwalifikowanych pracowników. Pöppelmann zaopatruje ogrodnictwo komercyjne w doniczki i systemy upraw oraz jest partnerem wielu firm z branży budowy maszyn i aparatury, motoryzacyjnej, elektrycznej, słonecznej, spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej i medycznej, jak również z branży technologii powierzchni i armatury.

Firma jest podzielona na cztery działy: KAPSTO, K-TECH, FAMAC i TEKU. Elementy ochronne KAPSTO (zaślepki i zatyczki) zapewniają optymalną ochronę podczas produkcji, magazynowania i transportu. Standardowy asortyment z ponad 3.000 wzorów jest ogólnie dostępny z magazynu. Ponadto firma Pöppelmann oferuje około 2.000 innych wersji programu specjalnego, które można szybko i tanio wyprodukować z istniejących narzędzi. Strefa kompletacji w tym wydziale została teraz zrestrukturyzowana.

Dane projektu

Obiekt: Lager Pöppelmann GmbH & Co. KG
Wykorzystane produkty META: META MULTILINE kompletacja zamówień lub regały przepływowe
Systemy kompletacji zamówień i regałów przepływowych META MULTILINE do przechowywania szerokiej gamy plastikowych zaślepek i zatyczek.
Systemy kompletacji zamówień i regałów przepływowych META MULTILINE do przechowywania szerokiej gamy plastikowych zaślepek i zatyczek.

Zadanie

Firma Lohner stawia na elastyczne regały kompletacyjne i przepływowe META MULTILINE. Rozwiązania regałowe z obszaru "dynamicznych regałów" eksperta ds. technologii składowania META z siedzibą w Arnsbergu oferują szeroki zakres możliwości i korzyści:

- Możliwość przechowywania pojemników plastikowych i kartonów - możliwość łatwego przystosowania do przechowywania nowych towarów w dowolnym momencie.
- Magazynowanie zgodnie z zasadą FIFO (First In - First Out): Nowe towary są składowane po stronie załadunku, uruchamiane automatycznie po stronie odbioru i mogą być tam usuwane.
- Oddzielenie dróg załadunku i rozładunku
- Wysoka gęstość składowania przy niskim zapotrzebowaniu na miejsce, oszczędność miejsca do 35%.
- Szybki dostęp do przechowywanych towarów
- Oszczędność czasu dzięki własnemu transportowi towarów, krótszym czasom podróży i mniejszym zakłóceniom.
- Brak przestarzałych artykułów.

System kompletacji zamówień lub regałów przepływowych META MULTILINE jest oferowany oprócz wersji stosowanej przez firmę Pöppelmann dla ładunków lekkich (ręczna obsługa przy użyciu skrzynek lub kartonów) również w oparciu o system META MULTIPAL dla ładunków średnich (również ręczna obsługa przy użyciu skrzynek i kartonów), jak również dla ładunków ciężkich (obsługa układnic przy użyciu palet).

W nowej strefie kompletacji KAPSTO zapewnione jest uporządkowane składowanie i zwracanie uwagi na rozmieszczenie i sortowanie składowanych artykułów. Absolutnie szybkie wózki są zawsze przechowywane w pobliżu stołów kompletacyjnych. Otwarte artykuły przechowywane są w plastikowych skrzyniach z własnej produkcji i pełnych opakowaniach w kartonach gotowych do wysyłki.

W połączeniu z regałami do kompletacji zamówień META MULTILINE, daje to dobrze zorganizowany i wysoce wydajny obszar kompletacji zamówień.