Nota prawna

Oświadczenie o ochronie danych

Zasadniczo mogą Państwo odwiedzać strony META Systemy Magazynowania Sp. z o.o. bez informowania nas o tym, kim Państwo są. W trakcie korzystania ze strony META pozyskujemy jedynie informacje o nazwie Państwa dostawcy usług internetowych, o stronie internetowej, z której Państwo nas odwiedzają i o naszych stronach internetowych, które Państwo odwiedzają.

Te informacje nie są wykorzystywane i jako pojedynczy użytkownik, pozostają Państwo przy tym anonimowi. Pobieramy i automatycznie zapisujemy w naszych plikach Server Log Files informacje, które przekazuje nam Państwa przeglądarka. Są to:

  • typ/wersja przeglądarki,
  • dane techniczne komputera, wysyłającego zapytanie (system operacyjny, rozdzielczość monitora, ustawienia Javascript i inne),
  • Referrer URL (ostatnia odwiedzana strona)
  • nazwa hosta komputera, wysyłającego zapytanie (adres IP),
  • czas wejścia na stronę,
  • zapisany adres (tj. pełny URL) naszych stron, które Państwo odwiedzają.

Na podstawie pozyskanych informacji nie możemy ich przyporządkować do konkretnej osoby.

Cookies

Aby poszerzyć zakres funkcji naszej oferty internetowej i zwiększyć Państwu komfort użytkowania, używamy plików tzw. „cookies“. Za pomocą „cookies“, można zapisywać dane na Państwa komputerze przy wywoływaniu naszej strony.

Informujemy, że mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie cookies na Państwa komputerze poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Jednak, w rezultacie zakres funkcji naszej oferty może być ograniczony.

Dane osobowe

W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Spółką META Systemy Magazynowania Sp. z o.o. a Państwem, Spółka pozyskuje od Państwa dane osobowe i używamy ich w celu, związanym z działalnością gospodarczą Spółki tak często, jak jest to konieczne. Informujemy, że na polecenie odpowiednich organów jesteśmy zobowiązani, w pojedynczych przypadkach, udzielać informacji o tych danych (danych głównych), o ile jest to wymagane w szczególności do celów postępowania karnego, obrony przed zagrożeniem, wykonywania ustawowych zadań organów ochrony państwa lub do egzekwowania praw własności intelektualnej.

Dane o korzystaniu

Pobieramy od Państwa tylko te dane i używamy ich tak często, jak jest to konieczne, aby umożliwić lub obliczyć zapotrzebowanie na naszą ofertę internetową (dane o korzystaniu). Chodzi tu w szczególności o informacje, niezbędne do Państwa identyfikacji, dane o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie korzystania z naszej oferty.

Dla celów reklamy, badania rynku i zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania naszej oferty internetowej, możemy sporządzać profile użytkownika, używając nicków. Mają Państwo prawo nie zgodzić się na takie korzystanie z Państwa danych. Nie możemy łączyć profili użytkownika z danymi właściciela nicku.

Na polecenie kompetentnych organów musimy w pojedynczych przypadkach udzielać informacji o tych danych (danych głównych), o ile jest to wymagane w szczególności do celów postępowania karnego, obrony przed zagrożeniem, wykonywania ustawowych zadań organów ochrony państwa, do egzekwowania praw własności intelektualnej.

Poza tym nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, którą mogą Państwo w każdej chwili odwołać. Wyjątkiem są tutaj nasi partnerzy usługowi, którzy potrzebują przekazania danych do realizacji zamówień itp. (np. firmy wysyłkowe, którym zlecamy dostawę i instytucja finansowa, której zlecamy realizację płatności). Jednakże w tych przypadkach zakres przekazywanych danych ogranicza się tylko do wymaganego minimum.

Prawo do informacji

Jako użytkownicy naszej oferty internetowej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa mogą Państwo w każdej chwili uzyskać informacje o pozyskiwanych danych Państwa osoby lub Państwa nicku. Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa możemy odpowiadać na zapytania tylko w formie pisemnej. W tym celu prosimy zwracać się pod adres, podany w nocie prawnej.

Copyright

Wszelkie prawa META Systemy Magazynowania Sp. z o.o. pozostają zastrzeżone.

Treści strony internetowej META można wykorzystywać tylko do użytku prywatnego. Nieautoryzowane kopiowanie, przekazywanie lub zmienianie strony internetowej META jest niedozwolone. Chronione nazwy i marki z reguły nie są oznakowane jako takie. Brak takiego oznakowania nie oznacza, że chodzi o wolną nazwę w sensie prawa do nazwy. Takimi prawami dysponuje posiadacz danej marki.