• zakup regałów przesuwnych jest znacznie tańsze niż wybudowanie nowego budynku
 • zmniejszone koszty energii i eksploatacji
 • obszar produkcji jest powiększony o korytarze/ drogi. Przejścia są tylko tam, gdzie są one potrzebne, co gwarantuje ten kompaktowy magazyn i optymalne wykorzystanie przestrzeni
 • system regałów można zawsze rozszerzyć lub rozbudować. Może to być połączenie z innymi systemami META. Dostępne są bogate akcesoria systemowe
 • Meta MULTIBLOC to systemem nadający się do wszystkich rodzajów wózków widłowych
 • jako użytkownik, możesz wybierać pomiędzy różnymi rodzajami sterowania regałami  Regały wspornikowe przesuwne META MULTIBLOC

Wysokiej jakości komponenty firmy META gwarantują dokładne, wiarygodne i niezawodne metody ciągłej pracy. 

(KOPIE 70)

META MULTIBLOC -w regałach przesuwnych tradycyjne korytarze robocze są wykorzystywane jako miejsce składowania. Zakup regałów jest interesujący, jeśli chcesz odzyskać przestrzeń produkcyjną w istniejących juz budynkach lub chcesz zmniejszyć koszty energii i eksploatacji - na przykład w mroźniach magazynowych, gdzie chodzi o optymalne wykorzystanie każdego metra sześciennego chłodzonego powietrza. Regały jest w pełni zintegrowane z procesem produkcyjnym - jako zapas buforowy między produkcją i transportem lub jako magazyn półproduktu na miejscu montażu.

(KOPIE 71)

 

Sp Multibloc Kragarm Kl

(KOPIE 73)

Napęd wózków

 • każdy wózek posiada jeden lub więcej odrębnych napędów elektrycznych, w tym zawarty jest silnik, przekładnia
  i wał napędowy,
 • wysokowydajne, bezobsłgowe układy napędowe zapewniają gładki start i zatrzymanie oraz uruchomienie w każdym rzędzie regałów, ponieważ działają jednocześnie na wszystkich kołach napędowych,
 • rzędy regałów uruchamiane pojedynczo lub całym blokiem
  z prędkością 4,5 m/min, jednoczesny ruch kilkoma rzędami regałów w bloku daje oszczędność i zwiększa szybkość magazynowania i odszkodowania produktu,
 • każdy rząd regałów jest napędzany indywidualnie, co oznacza niskie obciążnie napędów w każdym wózku,
 • możliwe do realizacji są duże regały do ponad 50 m dłgości wózka, 11 m wysokości regałów i nośości pola do 22,5 t, których mamy wiele w szerokiej praktyce,
 • elektryczny odpowiednik VDE 0100

(KOPIE 76)

Obsługa, konserwacja, po sprzedaży …

META MULTIBLOCRegały przepływowe META są kompatybilne z innymi regałami META i moga być w każdej chwili rozbudowane i zmodernizowane - rosną wraz z potrzebami i wymaganiami.
META oferuje regularne inspekcjie regałów. Funkcjionalność i bezpieczeństwo panstwa zakładu jest kontrolowana przez doskonale przeszkolony personel.

(KOPIE 77)