OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też w tym miejscu chcemy udzielić Państwu wszelkich informacji o tym, jakie dane i w jakim celu pobierane i wykorzystywane są podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Obowiązują postanowienia ogólnego rozporządzenie o ochronie danych UE (RODO) oraz niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG_neu).

Czym są dane osobowe?

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. To pojęcie zostało zdefiniowane w ustawie o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą są to szczegółowe informacje dotyczące sytuacji osobistej i majątkowej określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Są to np. takie dane jak nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, ewentualnie także dane dotyczące użytkowania, takie jak Państwa adres IP.

Państwa dane osobowe są przez nas pobierane, przetwarzane, wykorzystywane i przekazywane wyłącznie, jeśli jest to dozwolone prawnie lub jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.

Kto jest organem odpowiedzialnym?

Organem odpowiedzialnym jest META-Regalbau GmbH & Co. KG, osoby uprawnione do reprezentowania to dr Klaus Vatter i Rainer Haupt.

META-Regalbau GmbH & Co. KG
Eichenkamp
D-59759 Arnsberg
Telefon: 0 29 32/9 57-0
Faks: 0 29 32/9 57-31 47
E-mail: [email protected]

Gromadzenie danych osobowych

Dane dotyczące użytkowania

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, jeśli jest to konieczne w celu umożliwienia korzystania z naszej oferty internetowej lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych (dane dotyczące użytkowania). Dotyczy to w szczególności cech mających na celu Państwa identyfikację oraz informacji dotyczących rozpoczęcia i zakończenia oraz zakresu korzystania z naszej oferty.

Do celów związanych z reklamą, badaniem rynku oraz kształtowaniem swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem możemy tworzyć profile użytkowników z zastosowaniem pseudonimów. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec takiego wykorzystywania Państwa danych. Profile użytkowników nie mogą być przez nas zestawiane z danymi dotyczącymi osoby opatrzonej pseudonimem.

Na żądanie właściwych organów musimy w pojedynczych przypadkach udzielać informacji o tych danych (danych inwentaryzacyjnych), o ile jest to wymagane do celów związanych ze ściganiem przestępstwa, obroną czynną, do wypełnienia zadań ustawowych urzędów ochrony konstytucji lub kontrwywiadu wojskowego, lub też do egzekwowania praw własności intelektualnej.

Ponadto bez wyraźnej zgody, którą w każdej chwili można odwołać, nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim. Nie dotyczy to naszych partnerów usługi, którzy potrzebują przekazania danych do realizacji zamówienia itp. (np. przedsiębiorstwo spedycyjne, któremu zlecono wykonanie dostawy oraz instytucja kredytowa zajmująca się realizacją płatności). W takich przypadkach zakres przekazywanych danych ogranicza się jednak do niezbędnego minimum. Z zakresem wykorzystywania danych pobieranych od osób trzecich (np. Schufa) [niemiecki odpowiednik polskiego KRD] można zapoznać się w Ogólnych Warunkach Handlowych poszczególnych dystrybutorów. Spółka META-Regalbau GmbH & Co. KG nie pobiera żadnych danych od osób trzecich.

Dane dostępu/ pliki logów serwera

W naszych plikach logów serwera automatycznie gromadzimy i zapisujemy informacje, które są nam przekazywane przez Państwa przeglądarkę. Są to:
• typ/wersja przeglądarki,
• specyfikacja techniczna komputera wysyłającego zapytanie (system operacyjny, rozdzielczość ekranu, ustawienia Javascript itp.),
• referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),
• nazwa hosta komputera, z którego ma miejsce dostęp (adres IP),
• czas wejścia na stronę,
• adresy (tzn. pełny adres URL) stron, które Państwo u nas odwiedzają.
Nie mamy możliwości przyporządkowania tych danych do określonych osób. Dane te nie są zestawiane z innymi źródłami danych, a ponadto są usuwane po przeprowadzeniu analizy statystycznej w celach związanych z działalnością i bezpieczeństwem.

Dane inwentaryzacyjne i wprowadzanie danych przez formularz kontaktowy

Jeśli stosunek umowny pomiędzy Państwem a nami ma zostać nawiązany, przekształcony pod względem merytorycznym lub zmieniony, pobieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, o ile jest to wymagane do tych celów. Jeśli korzystają Państwo z naszego formularza kontaktowego, gromadzimy dane niezbędne do jego przetwarzania. Są to między innymi Państwa nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, a także ewentualnie numer identyfikacji podatkowej oraz dane Państwa konta.

Przetwarzanie danych służy wyłącznie do opracowania Państwa wiadomości wysłanej przez formularz kontaktowy lub do realizacji stosunku umownego.
Jeśli zamawiają Państwo w naszym sklepie na stronie shop.meta-online.com, Państwa dane inwentaryzacyjne są przekazywane w niezbędnym zakresie wybranym przez Państwa dystrybutorom.

Na żądanie właściwych organów możemy w pojedynczych przypadkach udzielać informacji o tych danych (danych inwentaryzacyjnych), o ile jest to wymagane do celów związanych ze ściganiem przestępstwa, obroną czynną, do wypełnienia zadań ustawowych urzędów ochrony konstytucji lub kontrwywiadu wojskowego, lub też do egzekwowania praw własności intelektualnej.

Jeśli w naszym formularzu kontaktowym prosimy o wprowadzenie danych, które nie są wymagane do nawiązania kontaktu, są one zawsze oznaczone jako opcjonalne. Te dane służą nam do skonkretyzowania Państwa zapytania oraz lepszej realizacji Państwa zapytania. Te dane są podawane całkowicie dobrowolnie i za Państwa wyraźną zgodą. Jeśli chodzi o dane dotyczące kanałów komunikacyjnych (na przykład numer telefonu), wyrażają Państwo również zgodę, aby w razie potrzeby ten kanał komunikacyjny został wykorzystany do skontaktowania się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo odwołać wyrażoną zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Funkcja rejestracji

Dane podawane w ramach rejestracji są wykorzystywane w celach związanych z korzystaniem z oferty. Gromadzone dane są widoczne na ekranie wprowadzania w ramach rejestracji.

Jeśli zlecą nam Państwo wykonanie usługi lub wysyłkę towaru, Państwa dane osobowe są przez nas gromadzone i zapisywane zasadniczo jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi lub wykonania umowy. W tym celu konieczne może być przekazanie Państwa danych przedsiębiorstwom, którym zlecamy wykonanie usługi lub realizację umowy. Są to np. przedsiębiorstwa transportowe lub inne przedsiębiorstwa usługowe, a także wybrani przez Państwa dystrybutorzy.

Cookies

W celu gromadzenia i zapisywania danych stosujemy również tak zwane pliki cookies, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. Pliki cookies to małe pakiety danych, które Państwa przeglądarka zapisuje na nasze polecenie na Państwa urządzeniu końcowym. Nie wywołują one jednak żadnych szkód. Nie zawierają wirusów i nie umożliwiają nam śledzenia Państwa. Stosowane są przy tym dwa rodzaje plików cookies.

Tymczasowe pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki (sesyjne pliki cookies). Poza tym wykorzystujemy również trwałe pliki cookies. Tego rodzaju pliki cookies sprawiają, że po opuszczeniu tej strony internetowej możliwe jest rozpoznanie Państwa
podczas ponownej wizyty. Pliki cookies umożliwiają nam analizowanie Państwa zachowania jako użytkowników w celach przedstawionych powyżej oraz w odpowiednim zakresie. Ich zadaniem jest również zapewnienie Państwu optymalnego komfortu surfowania po naszej stronie internetowej. Ich zadaniem jest ułatwienie obsługi strony użytkownikowi, w tym także Państwu (np. zapisywanie danych logowania). Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, że nasze pliki cookies nie będą zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym lub już zapisane pliki cookies zostaną usunięte. Ze szczegółami należy zapoznać się w instrukcji producenta Państwa przeglądarki. Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej są Państwo pytani o zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Mogą Państwo zaakceptować lub odrzucić pliki cookies. Jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookies, może to prowadzić do ograniczenia funkcjonalności naszej oferty internetowej. W każdej chwili mogą

Państwo zmienić zdanie i zaakceptować/odrzucić pliki cookies, klikając wyraźnie widoczny czerwony przycisk umieszczony w prawej dolnej części strony internetowej.

GOOGLE-ANALYTICS

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizowania usług internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej.

Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i internetu na rzecz właściciela strony internetowej.

Adres IP, przesyłany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę, nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą

Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dalsze informacje dotyczące warunków korzystania oraz ochrony danych osobowych dostępne są na stronie:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html

lub na stronach:

www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.htmlwww.google.com/intl/de/policies/privacy; www.google.com/policies/

Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług – Prywatność i warunki – Google

Zastosowanie wtyczek do mediów społecznościowych (Facebook, Xing, Youtube, Linkedin, Twitter)

Ta strona internetowa nie wykorzystuje wtyczek do mediów społecznościowych („Pluginów”).

Wyświetlane przyciski do mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Xing, Youtube i Linkedin, stanowią tylko odnośniki. Platformy mają swoje siedziby w USA. Po kliknięciu linku wyświetlana jest strona internetowa operatora. Przekazywane są przy tym następujące dane: adres IP oraz referrer URL.

Możliwe, że te dane mogą zostać połączone z Państwa profilem. Spółka META-Regalbau GmbH & Co. KG nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych w związku z przyciskami mediów społecznościowych.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Jeśli dokonują Państwo zamówienia na stronie shop.meta-online.com, Państwa dane są przekazywane wybranym dystrybutorom w celu realizacji transakcji. Informacje o przekazywanych danych można uzyskać z Ogólnych Warunków Handlowych poszczególnych dystrybutorów. Dane osobowe są przekazywane do państw trzecich wyłącznie, jeśli jest to niezbędne do realizacji Państwa zlecenia.

W odniesieniu do przekazywania danych odbiorcom spoza spółki META-Regalbau GmbH & Co. KG należy zwrócić uwagę, że współpracujemy wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi, które w wystarczający sposób mogą zagwarantować, że stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które są zgodne z ustawowymi wymogami w zakresie ochrony danych osobowych i gwarantują ochronę praw osób, których to dotyczy.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane nie są przekazywane do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG), jeśli nie jest to wymagane do realizacji stosunku umownego.

Okres przechowywania danych

Zasadniczo przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe w czasie trwania naszych stosunków handlowych, co obejmuje również na przykład zawarcie i realizację umowy. Ponadto obowiązują nas ustawowe okresy przechowywania.

Prawo do sprzeciwu oraz odwołania zgody

Zgodnie z art. 21 RODO w każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 a RODO (przetwarzanie danych na podstawie Państwa zgody) oraz art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie danych w celu wypełnienia zobowiązań umownych). Sprzeciw można przesłać w dowolnej formie na adres [email protected].

Prawa osób zainteresowanych

Mają Państwo prawo do informacji wg art. 15 RODO, prawo do poprawiania wg art. 16 RODO, prawo do usuwania wg art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania wg art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych wg art. 20 RODO. W przypadku prawa do informacji oraz prawa do usuwania obowiązują ograniczenia zgodnie z §§ 34 i 35 niem. ustawy federalnej o ochronie danych osobowych (BDSG-neu). Poza tym mają Państwo prawo do wnoszenia skarg do organu nadzorczego (art. 77 RODO w połączeniu z § 19 niem. ustawy federalnej o ochronie danych osobowych (BDSG-neu)).

W przypadku dalszych pytań zachęcamy do kontaktowania się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych:

META-Regalbau GmbH & Co. KG
Eva Hille
Eichenkamp
59759 Arnsberg
Telefon: +49 2932 957 0
E-Mail: [email protected]

Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo starannej kontroli merytorycznej spółka META-Regalbau GmbH & Co. KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści linków zewnętrznych. Za treści zamieszczone na tych stronach internetowych odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy. Prezentowana oferta produktów i usług, a także dane techniczne, są zgodne z aktualnym stanem w Niemczech, prawo do zmian i pomyłek pozostaje zastrzeżone.