ILS - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE

Pod marką ILS firma opracowuje i wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie automatyzacji magazynów:

  • Transport
  • Sortowanie
  • Kompletacja
  • Rozwiązania IT
  • Identyfikacja
  • Serwis

KAPELOU, we współpracy z META, zapewnia wszystkim klientom ciągłą przewagę nad konkurencją dzięki zintegrowanemu planowaniu magazynu, które obejmuje wstępną analizę, konsultacje i symulację.

META TECHNOLOGIA PRZENOŚNIKÓW