5 lat gwarancji na produkty META

Dodatkowo do ustawowych dwóch lat gwarancji jakości META dodaje pięć lat rękojmi na swoje produkty. Taką pewność daje stała kontrola procesu produkcji przez własny personel ale też przez niezależnych kontrolerów.

Gwarancja jakości RAL

Ponadto produkty firmy META mają certyfikat gwarancji jakości wg surowych wytycznych RAL.To oznacza stałą kontrolę i nadzór przez niezależny instytut. Z chęcią poddajemy się takiej formie kontroli. Zadaniem RAL (Niemiecki Instytut Jakości i Oznaczeń, towarzystwo zarejestrowane) jest gwarantowanie wysokiej jakości produktów i usług. Tylko RAL, jako instytucja obejmująca obecnie 139 towarzystw badających jakość, może w Niemczech przyznawać oznaczenia jakości.

Nasze regały posiadają certyfikat bezpieczeństwa GS oraz znak jakości RAL-RG 614 G. Zarówno urządzenia do produkcji regałów jak i techniki produkcji są ciągle unowocześniane.

Jakość Made by META

Normy oznaczają nie tylko ograniczenie, lecz także zobowiązania i bezpieczeństwo w ramach posiadanego know-how. Zespół badawczy firmy META tworzą wykwalifikowani inżynierowie i technicy. Opracowywane są wymogi jakości, ustalane środki mające na celu jej zapewnianie, a we własnym laboratorium badawczym testowane jest współdziałanie poszczególnych podzespołów. Tak zdobyta wiedza tworzy podstawę dla kolejnych, wyszukanych innowacji produkcyjnych.

Kontrola i certyfikat GS

Oczywiście nasze produkty są również oznaczone znakiem GS, w związku z czym są regularnie kontrolowane i sprawdzanie przez niezależny urząd ds. kontroli materiałów MPA w Dortmund.

DIN ISO 50001- zarządzanie energią

META stosuje certyfikowany system zarządzania energią zgodny z normą DIN ISO 50001 i tym samym aktywnie wspiera środowisko naturalne.

Zatwierdzenie DIBT

W przypadku systemów, w których górna krawędź ładunku przekracza 7,5 metra, większość krajów związkowych klasyfikuje regały paletowe jako konstrukcje specjalne. Dlatego też w większości przypadków operatorzy, którzy chcą wznieść takie systemy, muszą złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Istnieje ryzyko, że systemy regałowe nie mogą być uruchamiane przez dłuższy okres czasu z powodu opóźnień w kontroli. Ryzyko to nie istnieje w META-Regalbau!

META-Regalbau była pierwszym producentem, który otrzymał to zatwierdzenie od DIBt dla swojego systemu regałów paletowych META MULTIPAL S. Pozwala to na korzystanie z regałów paletowych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i oferuje właścicielom budynków możliwość korzystania z nich bez konieczności uzyskania zezwolenia w indywidualnych przypadkach.