IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA ELASTYCZNEGO MAGAZYNOWANIA

DENIOS polega na regałach wspornikowych META do przechowywania półproduktów

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA ELASTYCZNEGO MAGAZYNOWANIA

Budowa nowej linii produkcyjnej i związane z tym tymczasowe magazynowanie półproduktów jest zawsze dużym wyzwaniem. Tak jest w przypadku znanej firmy DENIOS, gdzie zaplanowano i wdrożono magazyn przejściowy dla nowej linii produkcyjnej systemów pomieszczeń do składowania materiałów niebezpiecznych. W tym przypadku proces produkcyjny musiał być zaprojektowany w sposób efektywny, tak aby poszukiwano elastycznego rozwiązania z maksymalnym wykorzystaniem przestrzeni do przechowywania półproduktów. Po intensywnym planowaniu i dyskusjach, DENIOS wybrał system regałów wspornikowych META MULTISTRONG Heavy ze względu na jego konstrukcję i elastyczne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Ciężkie

Obiekt: DENIOS AG - magazyn tymczasowy
Wykorzystane produkty META: Pojedyncze i podwójne rzędy META MULTISTRONG Heavy, w tym kraty
Regały wspornikowe META MULTISTRONG Heavy do pośredniego składowania półproduktów.
Regały wspornikowe META MULTISTRONG Heavy do pośredniego składowania półproduktów.

DENIOS AG jest światowym liderem w produkcji i sprzedaży produktów i usług z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Klienci biznesowi z przemysłu i usług, handlu i handlu, jak również instytucje publiczne takie jak edukacja i badania doceniają produkty, rozwiązania i indywidualne usługi w zakresie obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi.

META i DENIOS od pewnego czasu współpracują ze sobą z powodzeniem i w duchu zaufania w wielu dziedzinach. Z tego powodu META była również pierwszym punktem kontaktowym w poszukiwaniu rozwiązania w zakresie magazynowania nowych półproduktów do budowy systemów pomieszczeń do przechowywania substancji niebezpiecznych.

Po intensywnym planowaniu przez Dominika Kammertönsa, odpowiedzialnego za logistykę produkcji w DENIOS oraz pracowników biurowych i terenowych META, powstał czteroliniowy system regałów wspornikowych oparty na META MULTISTRONG Heavy w wersji jedno- i dwustronnej. Przy wysokości 5,60 metra i długości ponad 15 metrów, różne poziomy dają powierzchnię magazynową o wysokości prawie 500 metrów. Zainstalowane i pokrywające powierzchnię kraty umożliwiają bardzo elastyczne składowanie wszystkich możliwych regałów lub palet o maksymalnej nośności 600 kg na ramię wspornikowe. Ponadto META MULTISTRONG Heavy Cantilever Rack z przykręcanymi i regulowanymi wspornikami jest uniwersalny i może być dostosowany do przyszłych wymagań.

Wypowiedź klienta

"Ta elastyczna opcja składowania o dużej nośności była decydującym powodem dla tego rozwiązania regałowego", wyjaśnia Dominik Kammertöns z DENIOS.

"Elastyczność i szybkość załadunku i rozładunku półproduktów ma bardzo pozytywny wpływ na nasz nowy łańcuch produkcyjny w zakresie pojemników na materiały niebezpieczne".

Dominik Kammertöns z DENIOS AG przed nowym systemem regałów wysięgnikowych META MULTISTRONG Heavy
Dominik Kammertöns z DENIOS AG przed nowym systemem regałów wysięgnikowych META MULTISTRONG Heavy