Regały o dużej rozpiętości META MINI-RACK

Regał podstawowy Regał dostawny
długość rzeczywista +107 mm długość rzeczywista + 51 mm

głębokość nominalna=podana w tabeli    głębokość nominalna=podana w tabeli

Regały o stosunku wysokości do głębokości ≥ 5 : 1 należy zabezpieczyć przed przewróceniem (zakotwić w ścianie lub podłożu).

 

Regały o dużej rozpiętości META SPEED-RACK

wymiar nominalny = wymiar rzeczywisty
montowany tylko jako regał podstawowy

 

Nośności pola i półki obowiązują dla równomiernie rozłożonego obciążenia.