Przenośniki rolkowe w magazynie

Przenośniki rolkowe okazują się być bardzo praktycznym rozwiązaniem umożliwiającym sprawniejszy transport ładunków w halach magazynowych i centrach dystrybucyjnych. Warto wiedzieć, skąd wynika ich przewaga nad innymi typami dystrybucji, jeśli zastanawiamy się nad zorganizowaniem procesu logistycznego w magazynie, którym zarządzamy. Przed decyzją o wprowadzeniu tego rozwiązania, należy rozważyć wszystkie zalety i wady przenośników rolkowych.

Czym są przenośniki rolkowe?

Przenośniki rolkowe zaliczają się do przenośników przemysłowych, czyli urządzeń transportu bliskiego, które pozwalają na ruch ładunków po określonej trasie. We współczesnych magazynach i centrach dystrybucyjnych używanych jest kilka podstawowych typów przenośników przemysłowych, do których zaliczamy między innymi przenośniki taśmowe, łańcuchowe i rolkowe.

Przenośniki rolkowe składają się z:

  • rolek umożliwiających wprawienie ładunku w ruch. Rolki to metalowe cylindry, które obracają się wokół własnej osi,
  • instalacji elektrycznej, która umożliwia pracę urządzenia,
  • usztywnienia i nogi, dzięki którym konstrukcja jest stabilna i może działać bez zarzutów,
  • zabezpieczenia, takie jak blokady umożliwiające zatrzymanie produktów.

Jak wynika z budowy przenośników rolkowych, są to proste w swojej istocie urządzenia, które dzięki ruchowi metalowych cylindrów umożliwiają przenoszenie towarów przez zaplanowaną wcześniej drogę w magazynie szybciej niż za pomocą ludzkiej siły i ruchu.

Wyróżniamy dwa podstawowe typy przenośników rolkowych:

  • przenośniki automatyczne napędzane przez instalację elektryczną, która wprawia w ruch rolki.
  • przenośniki grawitacyjne - samoczynne swoją funkcję spełniają dzięki odpowiedniemu nachyleniu bieżni rolkowej. Ze względu na ten spadek, towary poruszają się po rolkach.

Poza tym przenośniki rolkowe można rozróżnić również ze względu na rodzaj transportowanych ładunków. Wyróżniamy przenośniki rolkowe służące do przepływu palet oraz do transportu pojemników. W przypadku systemów rolkowych do transportu palet, mamy do czynienia z rozwiązaniem umożliwiającym transportowanie nawet bardzo ciężkich ładunków. Decyzja o zamontowaniu w hali magazynowej przenośnika rolkowego przystosowanego do transportu palet jest dla wielu firm najkorzystniejsza, ponieważ to właśnie na paletach najczęściej przewozi się różnego typu towary. Natomiast przenośniki rolkowe przystosowane do transportu pojemników najczęściej możemy spotkać w firmach elektronicznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą ładunków i logistyką. W przypadku przenośników rolkowych do transportu pojemników, kartonów, paczek dopuszczalne są mniejsze obciążenia niż w przypadku przenośników rolkowych przystosowanych do palet. Co więcej, tego typu przenośniki wyróżniają się niższą ceną.

Wiele nowoczesnych systemów przenośników rolkowych w magazynach jest wyposażonych również w bardzo nowoczesne rozwiązania, takie jak fotokomórki monitorujące przepływ ładunków albo specjalne systemy sterowania i kontroli procesu dystrybucji.

przenośniki magazynowe meta

Jakie jest zastosowanie przenośników rolkowych w magazynie?

Przenośniki rolkowe każdego typu pełnią w magazynie wiele istotnych funkcji. W niektórych branżach nikt nie wyobraża sobie już pracy bez nowoczesnych przenośników rolkowych, które umożliwiają sprawne zorganizowanie procesów dystrybucyjnych. Do najważniejszych zalet, które nasuwają się od razu, gdy mówimy o tego typu urządzeniach, zaliczamy możliwość sprawnego zorganizowania procesów przyjęcia i wydawania towarów. Przenośniki rolkowe mogą usprawniać te procesy na kilka sposobów. Po pierwsze, mogą pełnić rolę stref buforowych dla ładunków, które są wprowadzane lub wyprowadzane z magazynu. Dzięki temu umożliwione jest przygotowanie palet do przyjęcia na regały lub do dalszej wysyłki. Kolejnym ważnym zadaniem, które mogą pełnić w tym kontekście przenośniki rolkowe w magazynie, jest weryfikowanie rozmiaru i wagi ładunków. Jest to możliwe wtedy, gdy zdecydujemy się na wyposażenie przenośników rolkowych w dodatkowe stanowisko kontroli wagi i rozmiaru ładunków, najczęściej palet. Przenośniki rolkowe mogą pełnić również ważną rolę przy obsłudze samochodów dostawczych. Wraz z innymi systemami stosowanymi w magazynie, przenośniki rolkowe mogą przyspieszać procesy załadunku.

Ważnym zastosowaniem, które znajdują przenośniki rolkowe, jest również transport ładunków po całej hali. To ważne w przypadku dużych magazynów podzielonych na liczne strefy. Dzięki zastosowaniu przenośników rolkowych umożliwiony jest sprawny transport ładunków między różnymi polami. To szczególnie ważne w przypadku tych magazynów, które są połączone z halami produkcyjnymi. Nowoczesne rozwiązania takie jak przenośniki rolkowe umożliwiają w tym przypadku sprawny transport towarów z linii produkcyjnych do magazynów.

Poza tym zastosowanie przenośników rolkowych umożliwia również szybszy i prostszy dla pracowników system przenoszenie ładunków pomiędzy różnymi ważnymi stanowiskami, na przykład z regału do stanowiska etykietowania. Dzięki usprawnieniu tego typu procesów możliwe jest znaczne przyspieszenie wszystkich procesów zachodzących w danym magazynie.

czym są przenośniki rolkowe

Zalety i wady przenośników rolkowych

Do zalet przenośników rolkowych należy przyspieszenie procesów takich jak transport ładunków w magazynie, obsługa samochodów dostawczych a w konsekwencji znaczne podwyższenie wydajności. Dzięki wprowadzeniu do hali magazynowej zautomatyzowanych rozwiązań takich jak przenośniki rolkowe można oszczędzić czas i zmniejszyć ilość pracy fizycznej pracowników, którzy dzięki temu mogą pracować efektywniej, bo nie muszą samodzielnie nosić kartonów czy palet z miejsca na miejsce. Tę część pracy bezproblemowo mogą przejąć właśnie przenośniki rolkowe.

Kolejną zaletą przenośników rolkowych jest fakt, że charakteryzują się one dużą elastycznością. Możliwe jest zaprojektowanie tras transportowych dla każdego magazynu, co umożliwi dostosowanie ich do zindywidualizowanych potrzeb konkretnych pomieszczeń. Co więcej, przenośniki rolkowe zapewniają również wysoki poziom bezpieczeństwa, co udowadniają zainstalowane w konstrukcji przenośników zabezpieczenia.

Warto wspomnieć również o tym, że przenośniki rolkowe należą do kategorii rozwiązań bardzo rozpowszechnionych i cenionych. Od lat są używane w magazynach i centrach dystrybucji w wielu regionach świata, dlatego można mieć pewność, że to rozwiązanie dobre i sprawdzone.

Jak wszystko, przenośniki rolkowe stosowane w magazynach mają też swoje wady. Przenośniki potrzebują dużej ilości przestrzeni ale dzięki dopasowaniu maszyn i ich rozmieszczenia do rozmiaru pomieszczeń magazynowych możliwe jest odpowiednie zorganizowanie przestrzeni.

zalety i wady przenośników rolkowych

Jak wybrać najlepsze przenośniki rolkowe do magazynu?

Najlepsze przenośniki rolkowe do magazynu to takie, które są dobrze dopasowane do specyfiki konkretnej hali. Z tego względu przed decyzją o zakupie systemów przenośników rolkowych należy zapoznać się z działaniem i możliwościami, które umożliwiają tego typu urządzenia. Co więcej, warto też skonsultować się ze specjalistami, którzy mogą pomóc w doborze najodpowiedniejszego sprzętu.

Przenośniki rolkowe to rozwiązanie optymalne do magazynu, ponieważ pozwala na usprawnienie niezbędnych procesów zachodzących na hali. Warto dodać, że dzięki temu wzrasta wydajność wszystkich osób pracujących na magazynie, a co za tym idzie, magazyn osiąga lepsze wyniki. Z tego względu warto zdecydować się na wysokiej jakości przenośniki rolkowe.