Rodzaje regałów magazynowych

W nowoczesnych magazynach, biurach, centrach logistycznych i innych obiektach pełniących podobne funkcje stosuje się bardzo zróżnicowane rodzaje regałów magazynowych. Pozwala to na możliwie najlepsze przystosowanie infrastruktury do typu przechowywanego towaru, sposobu magazynowania oraz innych indywidualnych uwarunkowań związanych z obiektem. Sprawdź, jakie stosuje się rodzaje regałów magazynowych oraz w jakich zastosowaniach każdy z nich sprawdzi się najlepiej.

Regały półkowe

Regały półkowe to jeden z najpopularniejszych rodzajów zabudowy magazynowej. Są powszechnie spotykane nie tylko w magazynach, ale również sklepach wielkopowierzchniowych, zakładach produkcyjnych i wielu innych miejscach. Regały z półkami się do przechowywania stosunkowo niewielkich elementów, które mogą być składowane luzem lub w rozmaitych pojemnikach.

Konstrukcja regałów półkowych jest nieskomplikowana: zazwyczaj składają się one z ramy wykonanej z wytrzymałych profili metalowych oraz z półek, które w zależności od potrzeb można zamocować na różnych wysokościach. Regały półkowe najczęściej umożliwiają dostęp do towaru z dwóch stron, choć powszechnie spotyka się także modele z plecami zabudowanymi lub wykonanymi z metalowej siatki. Montaż regałów półkowych odbywa się z reguły metodą wtykową lub za pomocą wkrętów. Wiele modeli umożliwia łączenie pojedynczych modułów w większe systemy.

Regały o dużej rozpiętości

Regały o dużej rozpiętości wyposażone są w półki metalowe lub z płyty wiórowej, jednak są przystosowane do magazynowania ciężkich, masywnych towarów o dużych wymiarach, które nie są składowane na paletach. Ten rodzaj regałów charakteryzuje się wysoką nośnością i stabilnością, a także oferują dużą powierzchnię składowania. Dostępne są zarówno modele przystosowane do montażu systemowego, jak i regały do pojedyńczego wykorzystania.

Regały biurowe

Regały biurowe są przeznaczone do wykorzystania w biurach, archiwach i innych miejscach, w których przechowuje się duże ilości dokumentów. Ich wymiary i kształt umożliwiają wygodne umieszczenie na nich teczek, segregatorów czy organizerów. Podobnie jak regały półkowe, regały biurowe mogą być wtykowe lub skręcane, a także łączone systemowo. Ponadto często wyposaża się je w dodatkowe elementy, takie jak separatory, szuflady, szafy, oparte na tym samym systemie ram.

Regały paletowe

Regały paletowe są przystosowane do magazynowania towaru składowanego na paletach. Takie rozwiązanie pozwala na łatwy transport i kompletację przy pomocy rozmaitych rodzajów wózków jezdnych (widłowych), dlatego składowanie na paletach to jeden z najpopularniejszych sposobów magazynowania towaru. W zależności od charakterystyki obiektu magazynowego, rodzaju ładunku czy sposobu kompletacji, stosuje się różne typy regałów paletowych: między innymi double-deep (o głębokości dwóch palet), wysokiego składowania (o wysokości operacyjnej ponad 7,2 m) czy bezpółkowe (palety opierane bezpośrednio na poprzeczkach nośnych). Do kategorii regałów paletowych można zaliczyć nie tylko regały statyczne, ale również rozmaite regały dynamiczne (wjezdne, przepływowe etc.), jeżeli tylko ich konstrukcja jest przystosowana do składowania towarów umieszczonych na paletach.

Regały wspornikowe

Regały wspornikowe składają się ze stabilnej podstawy, przymocowanej do niej pod kątem prostym kolumn oraz równoległych do podstawy ramion, które pełnią funkcję wsporników dla przechowywanego ładunku. Regały wspornikowe umożliwiają wygodne i ergonomiczne składowanie towarów dłużycowych, takich jak rury, profile, listwy, belki etc.

Zabudowa wielopoziomowa

Regały wielopoziomowe, szczególnie półkowe, wykorzystuje się najczęściej w miejscach, gdzie składowana jest duża ilość towaru drobnicowego wymagającego ręcznej kompletacji. W takim przypadku korzystanie ze standardowych regałów wysokiego składowania (na przykład przeznaczonych do obsługi z pomocą wózków widłowych typu reach truck) nie stanowi optymalnego rozwiązania, ponieważ wiąże się z utrudnieniem dostępu pracowników do wyższych półek. Z drugiej strony, konieczna jest optymalizacja wykorzystania miejsca w magazynie, którego wysokość wynosi zwykle od kilku do kilkunastu metrów. W takim przypadku najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie zabudowy wielopoziomowej, która umożliwia pracownikom wygodny dostęp do wszystkich regałów przy wykorzystaniu specjalnych podwieszanych korytarzy roboczych. Systemy wielopoziomowe mogą być wykorzystywane do składowania towarów drobnicowych, ale także opon, elementów o niestandardowych kształtach i innych ładunków, które nie są przystosowane do wygodnej kompletacji z pomocą wózków jezdniowych.

Zabudowy wielopoziomowe oparte na ramach regałów półkowych, pozwalają optymalnie zagospodarować kubaturę magazynu i są jednocześnie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż zabudowy oparte na antresolach.

Regały dynamiczne

Regały dynamiczne to bardzo szeroka kategoria regałów, która obejmuje zarówno zabudowę biurową lub magazynową mobilną (na przykład na kołach), jak i modele umożliwiające ruch składowanego towaru w obrębie samego regału. Do regałów dynamicznych można zaliczyć między innymi:

Regały przesuwne, które umożliwiają korzystanie z tylko jednego korytarza roboczego (jego położenie regulowane jest w zależności od bieżących potrzeb) - regały tego typu montuje się na szynach pozwalających na zmianę ich położenia i tworzenie drogi dostępu do ładunku w zasadzie w dowolnym miejscu.

Regały wsuwne (typu push-back), które są ładowane w głąb przy pomocy specjalnych wózków. Wykorzystuje się je najczęściej do składowania paletowego w systemie LIFO (“ostatnie wchodzi, pierwsze wychodzi”).

Regały przepływowe są wyposażone w nachylone pod odpowiednim kątem półki i specjalne rolki, dzięki czemu składowane towary przemieszczają się grawitacyjnie na przeciwległy koniec regału. Najczęściej wykorzystuje się je do składowania paletowego w systemie FIFO (“pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi”) towarów o krótkim czasie przechowywania - na przykład żywności, kosmetyków czy leków.

Regały wjezdne i przejezdne (drive in i drive through) zakładają połączenie funkcji korytarza roboczego oraz miejsca składowania - oznacza to, że kompletujący towar operator wjeżdża wózkiem do wnętrza konstrukcji takiego regału. W regałach wjezdnych (drive in) operator ma dostęp wyłącznie do jednej strony regału, dlatego taka infrastruktura jest stosowana w systemie LIFO. Natomiast regały przejezdne (drive through) umożliwiają dostęp z dwóch stron i magazynowanie towarów w systemie FIFO. Obydwa rodzaje stosuje się przede wszystkim do składowania paletowego dużych ilości jednorodnego towaru.

Regały karuzelowe mogą występować w wersji pionowej lub poziomej. Są one wyposażone w półki (lub inne miejsca składowania) osadzone na obracającej się osi, co pozwala na dostarczenie składowanego towaru bezpośrednio do osoby dokonującej kompletacji.

Regały specjalne

Regały specjalne posiadają przystosowania umożliwiające magazynowanie w specyficznych miejscach, przechowywanie towarów o charakterystycznym kształcie lub składowanie w określony sposób. Można do nich zaliczyć między innymi: regały na opony i felgi, regały narożne, regały z półkami ukośnymi, regały do kompletacji, regały na beczki, regały do przechowywania profili czy regały na bębny kablowe.